publications

Burr Raty, Isabel; Honorato, Dalila; Mackenzie, Louise; Šebjanič, Robertina; Żyniewicz,
Karolina. 2021. Staying in Touch: case study of artistic research during the COVID-19
lockdown. In: Benítez, Laura; Berger, Erich (coord.). Arts in the time of pandemic. Artnodes,
no. 27: 1-12.

Ciało jako biofakt. Projektując własną nieśmiertelność, „MOCAK FORUM” 1/2020

Becoming liminal – existence in anti-structure, „Panoptikum”, nr 21 (28) 2019

Z dziennika bytu liminalnego, in: Bez Granic. Przetworzone ciało – Poszerzony mózg – Rozproszona sprawczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, Łódź, 2019

The Relational Character of Art&Science Practice (Art-Based Research) in: Virtualities and Realities. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments, Rasa Smite, Raitis Smits (eds.), Riga: RIXC 2019

Artist or researcher? Artist conducting autoethnography research during projects in biological laboratories, Taboo, Transgression, Transcendence in Art&Science 2017

Art&science. Autoetnografia artystki realizującej projekty w laboratoriach biologicznych, Kultura i Społeczeństwo nr. 3 2017

A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości – red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Małgorzata Kowalewska

Fuss Magazyn Numer 20 | Listopad 2016

Fuss Magazyn Numer 13 | Sierpień 2015